Üyelik Sözleşmesi

İnternet üzerinde kayıt olacağımız tüm sitelerde üyelik sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşme gereği işlem yapılmaktadır.nerdehani.com adresine ait üyelik sözleşmesinin koşullarına bu yazıdan ulaşabilirsiniz. Öncelikle sözleşmede taraflar, tanımlar, sözleşmenin içeriği ve kapsamı, üyeliğin ve hizmetlerin kullanım şartları, üyelerin hak ve yükümlülükleri başlıkları ve bu başlıklar kapsamındaki koşullar yer almaktadır. Taraflar Bu başlık altında Üyelik Sözleşmesinin daha sonra Sözleşme olarak anılacağı, nerdehani.com adresinin hizmetlerini yürütmekte olan Kalyon Denizcilik; nerdehani.com olarak anılacağı belirtilmiştir. İnternet portalı üzerinde ürün ve hizmet alım-satım ve/veya kiralama yapılması için yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve kurumlar ile nerdehani.com adresi arasında hizmet verilen elektronik ortam üzerinde üyelerin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır. İlansahibi.com için üye olmanız bu Sözleşme’yi tamamen okuduğunuz, içerikte yer alan tüm maddeleri anladığınız ve tüm hükümleri kabul, tasdik ve taahhüt etmeniz anlamını taşımaktadır. Tanımlar Üye: nerdehani.com adresine üye olan ve Sözleşme içeriğinde yer alan şartlar dahilinde sitede sunulan hizmetlerden yararlanma hakkı olan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişiler olarak tanımlanır. Web Sitesi: nerdehani.com isimli alan adı ve bu ada bağlı bulunan alt alan adlarından meydana gelmiş web sitesi olarak belirlenmiştir. Görevler: Üye olanların Sözleşme üzerinde belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmesi amacıyla nerdehani. com’un site içinde sağladığı uygulamaları kapsamaktadır. Alıcı: nerdehani.com adresindeki hizmetleri kullanan ve satıcı tarafından satışa verilmiş ürün ve hizmetleri alan kullanıcılara verilmiş isimdir. Satıcı: nerdehani.com adresindeki hizmetleri kullanan, hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve bu mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip oldukları ürün ve hizmetleri diğer üyelere yönelik olarak satışa sunmakta olan kullanıcıdır. Üye Adı: nerdehani.com adresi üyelerinin site hizmetlerinden yararlandıkları zamanlarda site içindeki diğer üyelere görünen veya tanıtan üye kimlik ismi olarak tanımlanmıştır. Üye Şifresi: nerdehani.com adresinde üye olunması aşamasında üyelerin kendilerinin belirlediği ve yalnızca kendilerinin bilip kullandığı ve nerdehani.com hizmetlerinden yaranabilmek için üye girişi sırasında kullandığı, numara, harf ve özel karakterlerden oluşan şifredir. Ürün: nerdehani.com üzerinde satıcıların satışa sundukları bütün mal ve hizmetleri kapsamaktadır. Üyelik sözleşmesiyle ilgili tüm ayrıntılara ve diğer başlıklara ulaşmak için www.nerdehani.com adresini ziyaret ediniz.